Centre de normalització lingüística l’Heura, any 1990.